Modus del 3 syntolkad

Inger Johanne tvingas stålsätta sig själv för att kunna samarbeta med Warren. Kulturkrocken mellan den svenska polisen och FBI blir allt mer påtaglig när spåren efter den försvunna presidenten slutar hos den döde livvakten Hunter Russell.