Talang del 6 syntolkad

Dockan Cecilia som bestämt sig för att stjäla rösten från sin ägare Stephanie, minnesmästaren Jonas som ska försöka memorera namnen på alla i publiken och Guzalnur som kan slå knut på sig själv provar lyckan i Talang.