Halvvägs till himlen serie 3 del 3 syntolkad

En ny begravningsentreprenör får Albin att inse hur korrumperat Östra Nöbberup är och tjänster byts med gentjänster hela tiden. I sin iver att bryta de invanda mönstren lyckas Albin reta upp hela samhället. Ylva har svårt att tro på att Jan är oskuld och börjar gräva i det.