Rebecka Martinsson del 2 syntolkad

Rendrängen, del 2 av 2. Kristers rätt att vara delaktig i utredningen ifrågasätts, samtidigt som de våldsamma hämndaktionerna i samebyn eskalerar. När händelserna spåras till en gammal familjefejd lämnas ingen fri från misstanke.