Talang serie 9 del 6 syntolkad

säsong 9. Denna afton stiftar vi bekantskap med Ronny Rock och hans brinnande flakmoppe. Vi lär även känna vildarna i Viking Kids och får se kärleken spira på talangscenen. Dessutom hamnar Pär och Samir i sin första Batra Challenge.